درخواست همکاری

ارسال رزومه

لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل کرده و سپس روی گزیه “ارسال” کلیک کنید.
شما می توانید علاوه بر آپلود فایل رزومه شخصی، “پرسشنامه استخدام اولیه” را از این لینک دانلود کرده و پس از تکمیل، آن را در فرم زیر آپلود و ارسال نمایید.