تاریخچه

شركت عايق خودرو توس در سال 1379 با هدف توليد عايق‌هاي صدا و ارتعاش و با سرمايه‌ا‌ي بالغ بر 25،000،000،000 ريال تأسيس گرديد. اين شركت اولين توليدكنند‌‌ه عايق‌هاي مغناطيسي بر پايه قير در ايران بوده و دانش توليد عايق‌هاي پايه قيري طي قرارداد انتقال دانش فني از شركت هنكل (كره) خريداري شد.

در حال حاضر شركت عایق خودرو توس داراي یک خط كاملاً پيشرفته توليد عايق بوده و توانايي توليد 6000 تن در سال انواع عايق‌هاي مغناطيسي، معمولي و پشت چسب‌دار و 4 خط كامل با توانايي توليد 5،000،000 متر انواع سيلرهاي نواري و حدود 600 تن انواع سيلرهاي خميري را دارا است.