Edit

زینک پلیت

• زینک پلیت

ویژگی های کلیدی

  • چسبندگی بالا
  • مقاومت خوردگی بالا
  • مقاومت حرارتی بالا
  • خلوص بالا لایه زینک

مشخصات فنی

  • خلوص: min. 98%
  • مقاومت خوردگی سالت اسپری: بدون خوردگی
  • مقاومت حرارتی: بدون تاول و دفرمگی

با توجه به اینکه قسمت  لولا در عملیات ED، ED نمی‌شود و به خاطر تنش‌های متناوب اعمالی مستعد خوردگی می‌باشد، استفاده از این محصول با ایجاد اثر آند فداشونده نقش چشم‌گیری در محافظت از بدنه ایفا می‌کند. چسب مصرفی یک چسب هادی الکتریسیته است که ارتباط آند (قطعه) و کاتد (بدنه خودرو) را برقرار می‌کند. از دیگر ویژگی‌های این محصول به چسبندگی بالا به سطوح چرب، ضخامت بسیار کم و مقاومت حرارتی بالا می‌توان اشاره کرد.